บริการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

[ ตั้งหัวข้อใหม่ ] [ ข้อตกลงใช้เว็บบอร์ด] [ ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์] [ ลบหัวข้อ คำตอบ ]
ลำดับที่ หัวข้อ ผู้ตั้งหัวข้อ [วันที่ถาม] อ่าน ตอบ [วันที่ตอบ]
1 ระบอบประชาธิปไตย ( Democracy ) หมายถึง ระบบการปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่ ดังนั้นการปกครองที่เป็นประชา สำนักปลัด
[3 ก.ค. 2561]
6 0
2 โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย สำนักปลัด
[3 ก.ค. 2561]
9 0
3 เทิดทูลสถาบัน ร้อย ปจว.๒
[2 ก.ย. 2559]
117 2 [2 ธ.ค. 2559]
4 เครื่องพิมพ์เช็ค สำหรับ อบต เทศบาล จุฑารัตน์ บัวสุข
[25 พ.ค. 2559]
97 1 [3 พ.ค. 2561]
5 เริ่มเปิดบริการ ล่องแก่งศรีบรรพตแล้วจ๊า สำนักปลัด
[10 เม.ย. 2558]
163 0
6 ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ศรีบรรพต สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี2557 สำนักปลัด
[27 ต.ค. 2557]
161 0
7 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๕๖ กสถ.
[3 ธ.ค. 2556]
101 0
8 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล อบต.ศรีบรรพต
[8 มิ.ย. 2555]
333 0
= หัวข้อใหม่ = หัวข้อที่ยังไม่มีคนตอบ = หัวข้อที่ถูกตอบแล้ว = หัวข้อสุดฮอต
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>