องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบรรพต
Sibanpot Subdistrict Administrative Organization
ความรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ พอมีพอกิน ชีวิตปลอดภัย อนาคตสมบูรณ์ น้ำใส ป่าสวย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

เว็บไซต์ อบต.ศรีบรรพต
ดีมาก
18  52.9%
ปานกลาง
13  38.2%
ควรปรับปรุง
3  8.8%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  34
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพฤหัสบดีที่ 08 ตุลาคม 2009 เวลา 14:41 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2023 เวลา 10:55 น.